Chladicí věže s přirozeným tahem

Chladicí věže s přirozeným tahem běžně nacházejí uplatnění v energetice, kde se chladicí výkony pohybují na úrovni cca 450 MW. Přirozený tah, který je dán výškou a proporcemi komína, snižuje provozní náklady a náklady na spotřebu energií. Dalšími přednostmi tohoto druhu chladicí věže jsou: vysoká životnost, nízká emise hluku a nízké nároky na údržbu

Zajišťujeme návrhy a výstavbu chladicích věží s přirozeným tahem i komplexní dodávku jednotlivých součástí z vlastní výroby i od prověřených dodavatelů. Technická řešení chladicích věží s přirozeným tahem jsou vždy vytvářena na základě potřeb konkrétního zákazníka, a jsou v souladu s požadovanými parametry a specifickými podmínkami v místě instalace.

Provozovatelům chladicích věží s přirozeným tahem nabízíme také služby v oblasti servisu, oprav a modernizací stávajících technologií z pohledu úspory provozních nákladů a energie. 

Komponenty:

 • nosný skelet hyperbolického tvaru (železo-beton, ocel)
 • opláštění
 • chladicí výplň
 • eliminátory
 • rozvody vody včetně rozstřikovacích trysek
 • sběrný bazén

Využití v odvětvích:

 • energetika 
 • petrochemický průmysl
 • chemický průmysl
 • strojírenský průmysl a metalurgie
 • těžký průmysl

Možnosti optimalizace:

 • používaných materiálů a komponentů text
 • chladicího výkonu
 • ekonomičnosti provozu a údržby
 • eliminace hluku
 • snižování dopadu na životní prostředí (úspory vody a energie)
 • provedení ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu