Servis průmyslových chladicích zařízení

Společnost FANS, a.s. zajišťuje komplexní služby v oblasti servisu chladících zařízení. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, zajištění běžné údržby, servis a rekonstrukce chladících věží vlastních i od jiných dodavatelů.

Chladicí zařízení všech typů vyžadují specializovaný a adekvátní servis. Znečištění, opotřebení nebo nedostatečné intervaly údržby způsobují snížení chladicího výkonu, a mohou vést k poškození chladících zařízení a nechtěnému přerušení výrobního procesu.

Přínosy profesionálního servisu a modernizací chladicích zařízení:

 • bezproblémové fungování zařízení 
 • prodloužení životnosti 
 • energetická úspora (voda, elektřina) 
 • zvýšení chladicího výkonu zařízení 
 • zajištění bezpečného provozu zařízení 
 • přizpůsobení se měnícím se požadavkům v oblasti legislativy, ekologie

Služby nabízené v oblasti servisu a rekonstrukcí:

 • Analýzy technického stavu, revize a opravy chladicích věží všech typů, kompaktních chladicích věží, kondenzátorů páry, suchých chaldičů
 • Analýzy technického stavu, revize, opravy a výměny technologických částí chladicího zařízení: difuzorů, ventilátorů/oběžných kol, elektromotorů, chladicích výplní, eliminátorů, žaluzií, systémů rozvodu vody, čerpadel, zařízení na úpravu a filtraci vody.
 • Posouzení možnosti komplexní modernizace s cílem zvýšit chladicí výkon a snížit provozní náklady, realizace rekonstrukcí chladicích zařízení
 • Měření a analýza hluku, vibrací a chladicího výkonu včetně návrhu řešení
 • Revize elektrických instalací
 • Kontrola, zda zařízení funguje v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy
 • Zajištění dočasného chlazení prostřednictvím našeho mobilního chladicího zařízení

Havarijní stav dokážeme na základě servisní smlouvy řešit do 24 hodin. Součástí servisní smlouvy je pravidelný monitoring, který umí předejít havarijnímu stavu zařízení a dlouhodobě plánovat investiční výdaje. Tyto výdaje si zákazník může efektivně rozložit dle svých možností.