Dodávky investičních celků (EPC)

Více

Technologie průmyslového chlazení

Více

Komponenty

Více

FANS, a.s.

Jsme nadnárodní, spolehlivá, dynamická firma s lokální působností na světových trzích

Aktuálně

8. 1. 2019

Montáž zakázky TOO Realstroj Kazachstán

Montáž byla zahájena pod vedením šéf montážníka firmy Fans v listopadu 2018, uvedení do provozu je naplánováno na konec ledna za účastí zástupců Fans, dodavatele elektro a chemické úpravy vody.

Více