Dodávky investičních celků (EPC)

Více

Technologie průmyslového chlazení

Více

Komponenty

Více

FANS, a.s.

Jsme nadnárodní, spolehlivá, dynamická firma s lokální působností na světových trzích

Aktuálně

16. 5. 2018

FANS Vás zve na veletrh Electrify Europe 2018

Electrify Europe, je událost která spojuje inovační lídry, utvářející energetický sektor 21. století. Jedná se o konferenční program, navržený tak, aby kladl silný důraz na současný a očekávaný vývoj a trendy v rychle se integrujícím elektroenergetickém průmyslu, vzhledem k jeho digitální transformaci.

Více