Vzduchem chlazené kondenzátory (ACC) a vzduchové chladiče (AC)

Vzduchová kondenzace páry pro odvod přebytečného tepla vznikajícího v technologii v různých průmyslových provozech. 

Vzduchem chlazený kondenzátor (ACC) vodní páry slouží k odvádění nízkopotenciálního tepla při kondenzaci vodní páry. Principiálně se jedná o chlazení atmosférickým vzduchem s nuceným tahem vzduchu. K předání tepla se využívá plocha žebrovaných trubek, kterou vně obtéká chladicí vzduch, v trubkách uvnitř proudí kondenzující médium – pára. Nucené proudění vzduchu zajišťuje axiální ventilátor. Pohon ventilátoru zajišťuje elektromotor v kombinaci s převodovkou.

Vzduchový chladič (AC) je určen k chlazení teplonosného média. Principiálně se jedná o chlazení atmosférickým vzduchem s nuceným tahem vzduchu. Teplonosné médium není v přímém styku s chladicím vzduchem. K přestupu tepla se využívá plocha žebrovaných trubek, kterou vně obtéká chladicí vzduch, v trubkách uvnitř proudí teplonosné médium. Nucené proudění vzduchu zajišťuje axiální ventilátor. Pohon ventilátoru zajišťuje elektromotor v kombinaci s převodovkou.

Komponenty: 

 • trubkové svazky
 • rozdělovací komora, která přivádí páru do trubkových svazků
 • ventilátory pro dopravu chladicího vzduchu, vč. difuzorů
 • opláštění
 • ocelová konstrukce pro upevnění výše uvedených komponentů
 • ocelové obslužné lávky a žebříky
 • sběrné komory ochlazeného media

Využití v odvětvích:

 • energetika
 • petrochemický průmysl
 • chemický průmysl
 • strojírenský průmysl a metalurgie
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • papírenský průmysl
 • zpracovatelský průmysl (potravinářství, cukrovary)

Výhody suchého chlazení:

 • nízká spotřeba vody (vhodné do prostředí, kde je voda nedostatkovým nebo nákladným zdrojem)
 • nízká zátěž pro životní prostředí (nepoužívají se chemikálie pro úpravu vody, je minimální riziko úniku technických látek do (pod)povrchových vod
 • nízké náklady na údržbu
 • delší životnost - nižší korozní zatížení chladicím médiem
 • nedochází k odpařování ani úletu vody (využití v zastavěných oblastech)
 • možnost chlazení primárního okruhu