Výzkum a vývoj

Vlastní výzkum a vývoj umožňuje společnosti FANS, a.s. nabízet klientům nové a optimalizované technologie a zvyšovat konkurenceschopnost. Je to cesta, která vede ke zvýšení efektivity, finančním úsporám při provozu chladicích zařízení a k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. FANS, a.s. podporou výzkumných projektů buduje předpoklady pro udržení čelního místa na trhu a také potenciál svého dalšího růstu.

Dlouhodobě se aktivně zapojujeme do četných programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Poskytovatelem dotací na podporu těchto programů je zejména Technologická agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a v poslední době i Hlavní město Praha. Většina těchto projektů je založena na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi či vysokými školami. Naše společnost aktivně spolupracuje např. s ČVUT Praha a VZLÚ Praha.

Veškeré veřejně dostupné výsledky všech programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje jsou zveřejněny v Rejstříku informací o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací (RIV) - www.isvav.cz.

Výzkum a vývoj