Hybridní chladicí věže

Hybridní chladicí věže představují vhodnou kombinaci mokrého a suchého chlazení s příznivým vlivem na životní prostředí, které splňují náročné enviromentální požadavky. 

Umožňují redukovat únos páry (tzv. parní vlečku) zvláště viditelnou za chladného vlhkého počasí a v zimním období, kdy může způsobovat námrazu. Eliminace parní vlečky je přínosem zejména v intravilánu města, v průmyslových zástavbách a v bízkosti komunikací s hrozící námrazou. Hybridní chladicí věže snížují spotřebu vody a zajišťují chladicí výkon dle potřeby zákazníka.

Komponenty:

 • nosný skelet (materiál: FRP, ocel, nerez, beton, dřevo)
 • sběrný bazén
 • opláštění
 • difuzor
 • chladicí výplň
 • eliminátory
 • výměníky suchého chlazení
 • směšovací moduly
 • ventilátor s pohonem
 • rozvody vody včetně trysek

Hybridní chladící věž pracuje na principu mokrého chlazení, přičemž je doplněna modulem suchého chlazení. Účelem tohoto modulu je snížení teploty chladící vody okolním vzduchem před vstupem do mokré sekce. Teplý vzduch ze suchého chlazení se mísí s nasyceným vzduchem z mokré sekce, a tím dochází k eliminování vlečky. 

Využití v odvětvích:

 • energetika
 • petrochemický průmysl
 • chemický průmysl
 • strojírenský průmysl a metalurgie
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • papírenský průmysl
 • zpracovatelský průmysl (potravinářství, cukrovary)

Možnosti optimalizace:

 • používaných materiálů a komponentů
 • chladicího výkonu
 • ekonomičnosti provozu a údržby
 • eliminace hluku
 • snižování dopadu na životní prostředí (úspory vody a energie)
 • provedení ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu