Kompaktní chladicí věže

Kompaktní chladicí věže s atmosférickým způsobem chlazení jsou využívány pro průmyslové účely tam, kde není vyžadován vysoký chladicí výkon, a kde není k dispozici plocha s větší rozlohou. 

Hlavními přednostmi těchto chladicích zařízení je snadná a rychlá doprava a instalace a krátké dodací lhůty. Nabízíme širokou produktovou řadu a snadnou kompatibilitu. Při použití materiálu FRP je zajištěna vysoká odolnost vůči klimatickým podmínkám a korozi.

Technická řešení kompaktních chladicích věží jsou vždy vytvářena na základě potřeb konkrétního zákazníka, a jsou v souladu s požadovanými parametry, místními podmínkami, kvalitou vody a dalšími specifickými podmínkami v místě instalace.

Výměnu chladicího vzduchu zajišťuje ventilátorová jednotka poháněná elektromotorem. Kompaktní chladicí věž je konstrukčně řešena jako samostatná jednotka, která může být umístěna prakticky na libovolném místě. Pro zvýšení chladicího výkonu lze přidat další buňku chladicí věže.

Komponenty:

 • nosný skelet (materiál: FRP, ocel, nerez)
 • opláštění
 • difuzor
 • chladicí výplň
 • eliminátory
 • ventilátor
 • rozvody vody včetně trysek
 • sběrný bazén

Využití v odvětvích:

 • energetika
 • petrochemický průmysl
 • chemický průmysl
 • strojírenský průmysl a metalurgie
 • těžební průmysl
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • papírenský průmysl
 • zpracovatelský průmysl (potravinářství, cukrovary)
 • HVAC (veřejné, kancelářské budovy aj.)

Možnosti optimalizace:

 • používaných materiálů a komponentů
 • chladicího výkonu
 • ekonomičnosti provozu a údržby
 • eliminace hluku
 • snižování dopadu na životní prostředí (úspory vody a energie)
 • provedení ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu