Typizované suché chladiče a kondenzátory

Typizované suché chladiče a kondenzátory jsou menší chladicí zařízení, která představují zajímavou alternativu chlazení v oblasti průmyslu a HVAC. 

Hlavními přednostmi těchto chladicích zařízení je rychlá doprava, snadná instalace a krátké dodací lhůty, dale nízká emise hluku a nízká spotřeba vody. Nabízíme širokou produktovou řadu (horizontální, vertikální, V-typ, W-typ) a snadnou kompatibilitu.

Technická řešení suchých chladičů a kondenzátorů jsou vždy přizpůsobena potřebám konkrétního zákazníka, a jsou v souladu s požadovanými parametry, místními podmínkami, kvalitou vody a dalšími specifickými podmínkami v místě instalace.

Komponenty:

 • trubkové svazky, lamely
 • ventilátory
 • opláštění
 • konstrukce pro upevnění výše uvedených komponentů
 • řídící jednotka

 

Při procesu tzv. suchého chlazení médium (voda nebo glykol) proudí trubkovými svazky a následně se chladí proudem vzduchu, který k němu přivádějí ventilátory, které jsou uspořádány takovým způsobem, že vzduch proudí zcela rovnoměrně. Tento systém nevyžaduje rozsáhlou automatizaci. 

Využití v odvětvích:

 • energetika
 • petrochemický průmysl
 • chemický průmysl
 • strojírenský průmysl a metalurgie
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • papírenský průmysl
 • zpracovatelský průmysl (potravinářství, cukrovary)
 • HVAC (veřejné, kancelářské budovy aj.)

Výhody kompaktních suchých chladičů:

 • nízká spotřeba vody (vhodné do prostředí, kde je voda nedostatkovým nebo nákladným zdrojem)
 • nízká zátěž pro životní prostředí (nepoužívají se chemikálie pro úpravu vody, je minimální riziko úniku technických látek do (pod)povrchových vod
 • nízké náklady na údržbu
 • rychlá doprava, rychlá a snadná instalace
 • provozní flexibilita, nízké náklady na údržbu