FANS dodá vzduchový kondenzátor

Společnost FANS, a.s. podepsala kontrakt s dodavatelem vyšších investičních celků na dodávku vzduchového kondenzátoru pro spalovnu odpadu v Německu.

Předmětem kontraktu je technologický návrh, kompletní projektová dokumentace, engineering, výroba jednotlivých komponetů , dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchem chlazeného kondenzátoru o chladícím výkonu 5 MW.

Na základě požadavku zákazníka na chlazení v zimním období jsou součástí kondenzátoru technická opatření zajišťující  správnou funkčnost kondenzátoru i při teplotách pod bodem mrazu. Konkrétně se jedná o automatické řízení otáček ventilátoru,  ovládané žaluzie a Dephlegmátorové zapojení kondenzátorů.

Kompletní provozní soubor vzduchové kondenzace zahrnuje všechny součásti zabezpečující funkčnost vlastní kondenzace.  Jedná se o parovod, vlastní vzduchový kondenzátor, vakuovou stanici,  kondenzátní systém (čerpadla, kondenzátní nádrž, armatury atd.) , vakuovou stanici,  propojovací potrubí, elektro, měření a regulaci.