Společenská odpovědnost firmy

Jedním ze strategických cílů FANS, a.s. je působit jako společensky odpovědná firma. Naším záměrem je kontiunálně uplatňovat etický a odpovědný přístup nejen v rámci podnikání, ale i ve vztahu ke společnosti jako celku, bezprostřednímu okolí a životnímu prostředí. Odpovědný přístup uplatňujeme ve třech oblastech: ekonomické, sociální a environmentální.

V oblasti ekonomické dbáme na dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem naší činnosti, dále přednostně spolupracujeme s prověřenými dodavateli a usilujeme o to, aby veškeré nakupované materiály, subdodávky a služby odpovídaly přijatým zásadám řízení jakosti.

V oblasti environmentální se řídíme mezinárodní normou ISO 14001:2004, která specifikuje požadavky na systém ochrany životního prostředí. Cíleně se tedy zaměřujeme na snižování environmentální zátěže a ochranu přírodních zdrojů.

V oblasti sociální dbáme jednak na odpovědný, férový a individuální přístup k zaměstnancům s cílem zajistit jim bezpečné pracovní prostředí a spokojené tvůrčí klima. Dále je naší snahou pozitivně působit na společnost v místě našeho působení, v našem bezprostředním okolí. Významným nástrojem je pro nás v tomto ohledu firemní filantropie a dárcovství – dlouhodobě podporujeme znevýhodněné, děti a sportovní projekty v našem regionu.

Několik příkladů našich aktivit v sociální oblasti:

Klub cyklistiky Hlinsko

FANS, a.s. dlouhodobě sponzoruje cyklistiku. Cyklistika patří dlouhá léta v Hlinsku k nejúspěšnějším sportům. Tým KC Hlinsko, který sídlí na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů, kde nabízí ideální podmínky nejen pro cyklokros, vychoval za svoji existenci řadu českých (československých) reprezentantů a každoročně organizuje jeden závod Českého poháru v cyklokrosu. Více informací naleznete na http://www.kchlinsko.cz

 

Podporujeme nadané děti

FANS, a.s. podporuje sdružení Veselý vozíček, jehož klientem je mimo jiné Lukáš z Hradce Králové, který přišel v roce 2005 o obě dolní končetiny, ale i navzdory tomu se aktivně věnuje sportu, a reprezentuje pardubický slidge hokejový klub. Jeho odhodlání a snaha se znovu vrátit do normálního života s těžkým zdravotním handicapem nás dojala a zároveň nadchla. Více informací o sdružení Veselý vozíček naleznete na: http://www.veselyvozicek.cz/

 

Mateřská škola Nové Veselí

Podporujeme také Mateřskou školku v Novém Veselí, která se zaměřuje především na výchovu dětí k odpovědnosti za své chování a jednání, a zároveň se snaží vytvářet takové prostředí, kde dítě bude prožívat šťastné a bezstarostné dětství a rozvíjet svojí osobnost. Více informací naleznete na: http://www.ms.noveveseli.cz/

 

Podporujeme dětské sportovce

FANS, a.s. se prostřednictvím finančního příspěvku podílel na nákupu závodního oblečení pro děti lyžařského oddílu SKI KLUBU HLINSKO. Dětský oddíl obnovil svou činnost v roce 2009 a v současné době má 14 členů, ve věku 5 - 12 let. Jsme rádi, že naše společnost může i v době, kdy se sport vytrácí z volnočasových aktivit dětí, podpořit mladé sportovce v aktivním rozvoji dovedností. Více informací o SKI KLUBU HLINSKO naleznete na http://www.hlinecko.cz/ski/index.phtml