Členství v organizacích

FANS, a.s. je aktivním členem v lokálních i mezinárodních průmyslových a obchodních organizacích, které jsou platformami pro výměnu zkušeností a spolupráci odborného personálu, a které představují významnou příležitost k posílení globální pozice společnosti.

Cooling Technology Institute (CTI) je globální asociace sdružující výrobce chladicích systémů a zařízení. Hlavním zájmem CTI a jeho členů je technologický rozvoj v dané oblasti: zvyšování výkonu zařízení, optimalizace designu, snižování environmentální zátěže. Misí CTI je i podporovat vzdělanost, výzkum a vývoj a standardizaci v tomto oboru. CTI rovněž zajišťuje testování a certifikaci výkonu chladicích věží (STD-201). Více informací o CTI: www.cti.org.

Členem organizace od roku 2007

CTI
Eurovent Association je organizace sdružující zástupce chladicího, klimatizačního a ventilačního průmyslu, a reprezentující zájmy národních asociací z evropských i mimoevropských zemí. Eurovent reprezentuje, prosazuje a hájí zájmy chladícího průmyslu u příslušných evropských i národních orgánů a institucí a spolupracuje s dalšími evropskými asociacemi. Více informací o Euroventu: www.eurovent-association.eu.

Členem organizace od roku 2014

Eurovent

Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC) je platformou pro prosazování společných zájmů svých členů v problematice dodávek investičních celků pro export a tuzemský trh. Představitelé SDIC navazují kontakty a jednají s představiteli hospodářského a politického řízení státu a zástupci dalších institucí působících v oboru dodávek investičních celků. Více informací o SDIC: www.sdic.cz.  

Členem organizace od roku 2013

SDIC

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD) je největším zaměstnavatelským svazem v České republice, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Více informací o SPD: www.spcr.cz.

Komora SNS je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem, jejíž členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny i poradenské firmy. Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zájmových zemí. Akcentována je zejména podpora exportu do těchto teritorií. Více informací o Komoře SNS: www.komorasns.cz

komora SNS