Desing, dodávka, montáž a uvedení do provozu nové chladicí věže typu CTFRP 200/III pro nově budovaný provoz TG7 a CTFRP140/III pro nově budovaný provoz Evaporation.

Obě chladicí věže jsou v provedení FRP s celkovým průtokem vody 8.500 m3/hod. a celkovým výkonem 150 MW.
Realizace celého projektu byla zahájena ve III.Q 2017 a uvedení do provozu se uskuteční ve IV. Q 2018.