General repairs to steel cooling tower.

  • Výstavba lešení
  • Výměna opláštění
  • Výměna chladící výplně
  • Výměna rozvodů vody včetně trysek
  • Výměna eliminátorů
  • Nátěr části přívodního potrubí
  • Likvidace odpadů