Dodávka a montáž 3 buněk chladící věže typu CTF 180/B – jednalo se o tichou verzi, která nahradila starou komínovou věž. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. jsou významným polským producentem slévárenského koksu.