Odsíření surového koksárenského plynu – dodávka a výstavba chladicí věže CTF 50/I.