U dlouholetého zákazníka jsme provedli opravu chladicí věže s nuceným tahem. V první etapě proběhla výměna oběžného kola, typ OK4500-5-4. Ve druhé etapě byla provedena oprava chladicí buňky A-B-C.