Projektování, výroba a šéfmontáž chladicí věže СТF 250/IV, kde jsou čtyři buňky uspořádané do tzv. hnízda. Chladicí věž byla projektována s ohledem kombinované dopravy vzduchu, a to ventilátory a zároveň tahem komínů okolo difuzorů.