Návrh, dodávka a výstavba ocelové věže CTF 50/III,  která nahradila již nevyhovující betonovou věž. V rámci akce byly zajištěny také bourací práce na staré chladicí věži a likvidace nebezpečného azbestu.