Dodávka, montáž a šéfmontáž chladicí věže CTF 140/III.