Rekonstrukce betonové chladicí věže: generální oprava jedné buňky betonové chladicí věže. Oprava zahrnovala demontáž stávající technologie, sanace betonové konstrukce, výměnu rozvodů vody, chladicího systému, eliminátorů a provedení garančního měření.