Pro chlazení technologie v nové výrobní hale kovoobráběcí firmy MORKUS MORAVA spol. s r.o., jsme v listopadu 2016 uvedli do provozu chladicí okruh. Naše společnost FANS tento chladicí okruh vyprojektovala, dodala, provedla montážní práce a zdárně uvedla do provozu. Součástí dodávky byla otevřená atmosférická věž s celkovým výkonem 350 kW, oběhová čerpadla, filtrace, automatické odluhování okruhu, chemická úprava vody, armatury, elektroinstalace, měření a regulace.