Jedná se o dodávku suchých chladičů pro novou elektrárnu v kaliningradské oblasti v Rusku TEC Pregolskaya. Dodáváme 2 chladicí věže – vzduchové chladiče, které jsou součástí hlavního chladicích okruhů a pomocného chladicího okruhů, s celkovým výkonem 4x 110 MW.  V rámci EPC projektu zajišťujeme návrh řešení, design, výrobu ocelových konstrukcí, výrobu trubkových svazků, tlaková čerpadla, sběrné nádrže a další komponenty. Součástí dodávky je také šéfmontáž, uvedení do provozu, testování a analýzy.