Kompletní dodávka a montáž chladicí stanice zabezpečující chlazení technologického zařízení turbíny. Jedná se o uzavřený okruh, který odvádí teplo z instalované technologie do uzavřených ventilátorových chladičů. Celkový požadovaný výkon stanice je 14 000 kW s průtokem chladicí vody 1 080 t/h. Chladiče strojního zařízení tvoří kondenzátor turbíny a chladicí výměníky oleje a generátoru. Součástí chladicí technologie je i využití odpadního tepla odebraného z kondenzátoru pro vytápění skladu obilí a výrobního objektu „Řasy“.