Dodávka elektromotoru PMH40-290D, monitoringu a oběžného kola ventilátoru OK 4500-5-3 včetně instalace na chladicí věž v areálu Ethanol Energy, a.s., Vrdy. Ethnol Energy, a.s. je významný zpracovatel kukuřice a pšenice a dodavatel kapalných biopaliv pro pohon motorových vozidel.