Výstavba kogeneračního energetického zdroje v přístavu Olya v Ruské federaci (Astrachaňská oblast).

Jako subdodavatel energocentra jsme realizovali komplexní dodávku kogeneračního zdroje na klíč na bázi plynových motorů. Součástí dodávky je vyvedení elektrického výkonu linkou VN na rozvodnu 110 kV a provedení elektrických rozvodů v přístavu Olya. Celkový výkon: 4MWe, 4MWt.