Cirkulační centrum chladicí vody 3 700 m³, úprava vod na principu RO (120m³/hod) pro technologii a energetiku.