Naše společnost FANS, a.s. zabezpečuje dodávku a montáž technologických zařízení v Chorvatsku pro firmu EKOL, spol. s.r.o. Tento projekt realizujeme včetně vypracování kompletní projektové dokumentace, zpracování technického řešení, dodávky a montáže potrubních rozvodů, dodávky a montáže elektro části včetně systému řízení celého chladicího okruhu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Chladicí okruh je rozdělený na hlavní a pomocný chladicí okruh. Hlavní chladicí okruh slouží pro chlazení parní turbíny, vývěv a analyzátorů. Hlavní chladicí okruh se skládá z 12-ti suchých chladičů s cirkulačními čerpadly v konfiguraci 1+1. Pomocný chladicí okruh je určen pro chlazení generátoru a chladiče oleje parní turbíny, skládá se z jednoho suchého chladiče, cirkulačních čerpadel v konfiguraci 1+1. Pro oba okruhy je dodáno zařízení pro míchání glykolové směsi v požadované 30% koncentraci a expanzní modul, který zajišťuje stabilní tlak v uzavřeném chladicím okruhu. Uvedení do automatického provozu je plánováno na březen 2018.