Výstavba cirkulačního chladicího okruhu pro potřebu FAME.