Design, dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchem chlazeného kondenzátoru páry ACC F020. Hlavním předmětem činnosti společnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. je výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů.