Úspěšné ukončení stavby ocelového komínu v PGE Kielce

Na konci roku 2015 jsme předali v kooperaci s naší dceřinou společností Proficool FANS investorovi PGE Kielce nový ocelový komín s výškou 80 m, pro odvod spalin jednoho z bloků na biomasu teplárny Kilece s výkonem 30 MW.

Komín bude používán pro odvod spalin jednoho z bloků na biomasu teplárny Kilece, která má celkový výkon 30 MW.  Provozovatelem a vlastníkem teplárny v Keilcích, uvedené do provozu v roce 2008, je energetická skupina PGE.

Dodávka zahrnovala:

  • přípravu kompletní projektové dokumentace 
  • získání potřebných administrativních a stavebních povolení 
  • výrobu
  • montáž
  • přípravu základů pro nový komín
  •  instalaci obslužných zařízení a uvedení do provozu nového komínu.

Kompletní realizace proběhla ve velmi krátkém čase, a to od března do prosince roku 2015. FANS, a.s. i Proficool FANS dlouhodobě reflektuje potřeby svých zákazníků, a proto soustavně rozšiřuje nabídku svých služeb.