Úspěšně jsme zvládli Dozorový audit ISO

Společnost FANS, a.s. má již od roku 2001 zavedený systém řízení jakosti, a od roku 2007 neustále zlepšuje integrovaný systém řízení jakosti.

Jeho cílem je dosahování vysoké úrovně jakosti a spolehlivosti našich výrobků a prováděných služeb, ochrana životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce. FANS, a.s. považuje za svůj prvořadý úkol trvalé uspokojování požadavků a potřeb zákazníků, konečných uživatelů a našich partnerů a rozvíjí s nimi dlouhodobou spolupráci jak v oblasti vlastního chlazení i kompletních chladících okruhů, tak v servisním zabezpečení.

S velkým potěšením si Vám proto dovolujeme oznámit, že společnost FANS, a.s. prošla v březnu 2016 úspěšně pravidelným auditem od renomované certifikační společnosti TÜV Rheinland. Výsledek kontrolního prověřování z Dozorového auditu je více než uspokojivý a dává nám oprávnění k prodloužení platnosti certifikátů ČSN EN ISO 9001/2009 + ČSN EN ISO 14001/2005 a ČSN OHSAS 18001/2008.