Naše společnost FANS, a.s. se úspěšně obhájila při dozorovém auditu

Vážení návštěvníci webu, obchodní partneři, s potěšením vám oznamujeme, že naše společnost FANS, a.s. úspěšně prošla dozorovým auditem, prováděným auditorskou společností DOM-ZO 13. Součástí auditu byl „Dozorový audit na sváření a ocelové konstrukce, včetně korozivzdorných ocelí“ a „Průběžný audit posouzení shody na Osvědčení o shodě řízení výroby“.

Normy posuzování:

-ČSN EN ISO 3834-2 : Požadavky na jakost při tavném svařování materiálů-Vyšší požadavky

-ČSN EN 1090-2+A1 : Provádění ocelových konstrukcí – Technické požadavky na ocelové konstrukce

-ČSN EN 1090-1+A1 : Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

FANS, a.s. naplnila cíl auditu dle předepsaného rozsahu a plánu úspěšně, bez neshod. Posuzovaný proces je vytvořen, účinně zaveden a uplatňován a je ve shodě s požadavky normativních dokumentů. Zjištění prokázala schopnost pro jeho další udržování a zlepšování a pro plnění závazků vyplývajících z certifikace. Auditorská firma doporučuje udělení všech certifikátů a osvědčení.

Společnost FANS, a.s. se již standardně řadí mezi kvalitní dodavatele v oblasti sváření ocelových a nerezových konstrukcí. Zákazníky je často a opakovaně vyhledávána pro svou vysokou kvalitu a úroveň zpracování. 

Certifikáty ISO