FANS, a.s. obdržel významný certifikační dokument Rostechnadzor

Informujeme vás, že se nám začátkem roku 2016 podařilo získat podle nových podmínek Celní unie Ruské federace významný certifikační dokument, a to "Znalecký posudek průmyslové bezpečnosti" na všechny typy našich chladících věží registrovaných v Rostechnadzoru

 Jedná se o chladicí věže CTF, CTF FRP a BORA s možností použití v nebezpečných výrobních objektech nebo nebezpečných prostředích na území veškeré Celní unie Ruské federace.

Naši zákazníci mají tak záruku, že naše chladicí věže jsou bezpečné s ohledem na zdraví a životy zaměstnanců v jejich provozu, na ochranu majetku a v neposlední řadě z pohledu environmentálního.

Více informací o našich chladicích věží se dozvíte na našem webu v části Výroba a dodávky chladicích věží a zařízení.