FANS, a .s. dodala suché chladiče do nového závodu EDF v Polsku

Společnost FANS, a.s. dodala společnosti EDF Toruń S.A. (náležící do francouzské energetické skupiny EDF) 3 ks suchých chladičů s celkovým výkonem 2 250 kW.

Zařízení dodané společností FANS, a.s. bude součástí nového závodu na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, který bude uveden do provozu v první polovině roku 2017, a jenž bude dodávat energii a teplo do polské Toruně.

Skupina EDF je v Polsku držitelem 10% podílu trhu s elektrickou energií a 15% podílu trhu dodávek tepla a vlastní řadu nejvýznamnějších polských elektráren a tepláren (včetně kogenerací). Skupina EDF prostřednictvím svých provozů dodává teplo do Krakova, Gdaňsku a Gdyně, Wroclawi, Zielone Gory a Toruně.

Suchý chladič v Polsku