Dodávka kompletního oddílu chlazení pro projekt Biomass to Energy Benkovac d.o.o.

Společnost FANS, a.s. zabezpečuje dodávku a montáž technologických zařízení v Chorvatsku pro firmu EKOL, spol. s r.o.

Dále zajišťuje vypracování kompletní projektové dokumentace, zpracování technického řešení, dodávku a montáž potrubních rozvodů, dodávku a montáž elektro části včetně systému řízení celého chladicího okruhu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

 

Chladicí okruh je rozdělený na hlavní a pomocný chladicí okruh. Hlavní chladicí okruh slouží pro chlazení parní turbíny, vývěv a analyzátorů.

 

Hlavní chladicí okruh se skládá z 12-ti suchých chladičů s cirkulačními čerpadly v konfiguraci 1+1.

Pomocný chladicí okruh je určen pro chlazení generátoru a chladiče oleje parní turbíny. Skládá se z jednoho suchého chladiče, cirkulačních čerpadel v konfiguraci 1+1. Pro oba okruhy je dodáno zařízení pro míchání glykolové směsi v požadované 30% koncentraci  a expanzní modul, který zajišťuje stabilní tlak v uzavřeném chladicím okruhu.

 

Technické parametry:

Celkový výkon cirkulačních čerpadel                       15,6 MW

Průtok ochlazené vody                                                 1440 m3/hod.

Průtok cirkulačních čerpadel                                      77m3/hod.

 

Montáž byla zahájena 15. 11. 2017 a v průběhu měsíce března bude zařízení uvedeno do automatického provozu a kompletně odzkoušeno.