Поставка, монтаж, шефмонтаж градирни типа CTF 140/III