Společnost FANS, a.s. v současné době realizuje výstavbu nové chladicí věže CTF50/I. Předmětem realizace je výstavba bazénu, dodávka a montáž chladicí věže vč. elektroinstalace a napojení na stávající potrubní systém. Dílo realizujeme formou na klíč pro Slovenskou společnost CHEMOSVIT ENEGROCHEM, a.s..

Technické parametry:

Průtok chladicí vody:                                  600 m3/h

Teplota vstupní vody:                                 32,5 °C  

Teplota výstupní vody:                               25,0 °C

Teplota vlhkého teploměru:                       22,3 °C

Odvedené teplo:                                         5,23 MW