Studie proveditelnosti, rekonstrukce a modernizace

Ve své roli generálního dodavatele se společnost FANS, a.s. nevěnuje jen projektování a stavbě nových energetických a průmyslových celků, ale také studiím proveditelnosti.

Studie proveditelnosti, jejichž zpracování nabízíme, jsou komplexní analýzou investičního záměru, zahrnující základní ekonomické a technologické aspekty investice. Součástí studií proveditelnosti standardně bývá: situační analýza, varianty technologických řešení, zhodnocení energetických a ekonomických přínosů uvažovaných řešení, doporučení optimální varianty, odhad nákladů, finanční plán, časový rámec projektu, a další body dle zadání a potřeb zákazníka. 

Další oblastí, v níž nabízíme své kapacity a zkušenosti jsou rekonstrukce a modernizace stávajících energetických a průmyslových provozů.                 

Přínosy rekonstrukcí a modernizací průmyslových a energetických provozů:

  • zajištění bezproblémového fungování zařízení a bezpečného provozu
  • přizpůsobení se měnícím se požadavkům v oblasti legislativy, ekologie a bezpečnosti
  • prodloužení životnosti jednotlivých zařízení i celku
  • energetická úspora
  • zvýšení výkonu zařízení
  • snížení ekologické zátěže

Služby nabízené v oblasti rekonstrukcí a modernizací průmyslových a energetických provozů:

  • Analýzy technického stavu jednotlivých komponentů energetických zařízení i celku
  • Revize, opravy a výměny technologických částí i komponentů energetických zařízení
  • Posouzení možnosti komplexní modernizace s cílem zvýšit výkon zařízení a snížit provozní náklady
  • Kontrola, zda zařízení funguje v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy