Struktura společnosti

Ing. Petr Veselý generální ředitel
PhDr. Darina Švábová právní oddělení
Ing. Vlastimil Švec zmocněnec vedení pro jakost a životní prostředí
Dušan Barcuch zmocněnec vedení pro bezpečnost práce
Zdeňka Kosařová personální útvar
Ing. Michael Landsmann výrobně technický úsek
Ing. Jaromír Odstrčil obchodní úsek
Ing. Ján Veselý, FCCA ekonomický úsek
Ing. Zdeněk Křivan úsek výzkumu a rozvoje
Olga Smetanina poradce generálního ředitele pro projekty SNS
Magdalena Drtinová Office Manager 
Lubor Vosecký projektový ředitel