Organizační struktura s kontakty

Ing. Petr Veselý +420 234 718 980
generální ředitel
PhDr. Darina Švábová +420 234 718 970
právní útvar
Ing. Vlastimil Švec +420 469 326 031
zmocněnec vedení pro jakost a životní prostředí
Zdeňka Kosařová +420 469 326 013
personální útvar
Dušan Barcuch +420 469 326 031
zmocněnec vedení pro bezpečnost práce
Ing. Michael Landsmann +420 602 745 995
technický úsek

Ing. Jaromír Odstrčil
+420 234 718 999
+420 469 326 099
obchodní úsek
Ing. Ján Veselý, FCCA +420 234 718 948
ekonomický úsek
Ing. Zdeněk Křivan +420 469 326 046
úsek výzkumu a rozvoje

Olga Smetanina
+420 234 718 919
poradce GŘ pro projekty SNS
Magdalena Drtinová  +420 234 718 900
Office Manager
Lubor Vosecký +420 234 718 952
projektový ředitel