Organizační struktura s kontakty

Ing. Vít Hroch +420 234 718 970
CEO
PhDr. Mgr. Darina Švábová +420 777 620 788
právní útvar
Zdeňka Kosařová +420 469 326 013
personální útvar
Dušan Barcuch +420 469 326 031
zmocněnec vedení pro bezpečnost práce
Ing. Ivoš Roušar +420 469 326 039
vedoucí odboru řízení jakosti
 
Ing. Michael Landsmann +420 602 745 995
technický úsek
Ing. Martin Kubíček +420 234 718 999
obchodní úsek
Ing. Ján Veselý, FCCA +420 234 718 948
ekonomický úsek
Ing. Zdeněk Křivan +420 469 326 046
úsek dotací, projektů a měření
Ing. Zděněk Tichý +420 469 326 054
výrobně realizační úsek
Olga Smetanina +420 234 718 919
poradce GŘ pro projekty SNS
Magdalena Drtinová  +420 234 718 900
vedoucí sekretariátu Praha
Lubor Vosecký +420 234 718 952
 filiál FANS RF