Kogenerace

Společnost FANS, a.s. nabízí ve spolupráci se svými partnery projektovou činnost a komplexní dodávky kogeneračních jednotek.

Kogenerační jednotka je technologicky vyspělé zařízení sloužící ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Hlavním přínosem kogenerace je lepší využití tepelné energie paliv (zemního plynu, bioplynu či zbytkového plynu). Při spalování paliva je využita nejen vzniklá elektřina, ale i odpadní teplo, které se dale používá pro vytápění či klimatizaci budov, ohřev vody, nebo pro jiné technologické účely.

Elektřina vyprodukovaná kongenerační jednotkou má široké využití: jednak je použita pro pokrytí energetických potřeb objektu, v němž je jednotka umístěna, také se dodává do sítě anebo může být využita v rámci záložního zdroje. 

Hlavní přednosti kogeneračních jednotek:

 • Vysoká efektivita (využije se až 90% tepelné energie paliva)
 • Úspora primárních paliv v lokálním i globálním měřítku
 • Bezpečnost, nízká zátěž pro životní prostředí

Naše služby v oblasti projektování a dodávek kogeneračních jednotek:

 • Odborné poradenství, studie a audity
 • Studie proveditelnosti: komplexnější analýzy, finanční modely projektu, návrh technického řešení atd. 
 • Inženýring, zpracování projektu: basic design a detail design
 • Procurement: zajištění dodávky kompletních celků včetně technologií, strojů a komponentů, služeb i lidských zdrojů (výroba, kompletace, transport)
 • Stavba: montáž a uvedení do provozu, říezní projektu, supervize, garanční zkoušky
 • Odborné zaškolení personálu, technická asistence při provozování zařízení.
 • Záruční a pozáruční servis
 • Zajištění financování projektů ve spolupráci s mezinárodními bankami