Elektrárny a teplárny

FANS, a.s. si dlouhodobě buduje know-how v oblasti komplexních dodávek a realizace projektů v energetice a teplárenství. Naší hlavní činností jsou dodávky a výstavba energetických zdrojů na klíč i dodávky jednotlivých technologických celků a zařízení. Nabízíme i kvalitní inženýring a zpracování studií dle zadání zákazníka.

Disponujeme zkušenostmi zejména v těchto oblastech energetiky:

 • Konvenční výroba elektrické energie (tepelné a jaderné elektrárny)
 • Elektrárny využívající obnovitelné zdroje (biomasové, větrné)
 • Paroplynové elektrárny
 • Teplárny, kombinovaná výroba tepla a elektřiny
 • Spalovny odpadů
 • Strojovny
 • Kotelny

Kromě realizace celých projektů v roli generálního dodavatele (EPC kontraktora) zajišťujeme i modernizace energetických provozů a dodávky zařízení a komponentů pro energetiku, například:

 • Kotle
 • Generátory
 • Turbíny, turbostrojí
 • Čerpadla, armatury a potrubní systémy
 • a další

Dokážeme navrhnout i velmi specifická řešení a umíme vyhovět náročným požadavkům investorů i koncových zákazníků.

FANS, a.s. v roli generálního dodavatele zabezpečuje veškeré dodávky na klíč”, to znamená, že zajišťuje:

 • Komplexní návrh pro zákazníka z pohledu optimálního poměru výkon/cena
 • Projektování (basic design, detail design)
 • Výrobu a nákup jednotlivých součástí technického řešení
 • Kompletaci a transport
 • Stavbu, montáž a uvedení do provozu, včetně garančních zkoušek
 • Řízení projektů, supervizi
 • Záruční a pozáruční servis včetně pravidelného monitoringu